Tradytor szkoli pionierów

Tradytor szkoli harcerzy

W ramach współpracy z płockim hufcem ZHP szkoliliśmy w ubiegły poniedziałek (17.08.2015) harcerzy zgrupowanych na obozie w Łącku. Leszek "HETMAN" Błaszczyk, i Michał "UBOOT" Umiński prowadzili instruktarz z dziedziny radzenia sobie w terenie w sytuacjach trudnych. Niegdyś nazywano tę sztukę pionierką, dziś przylgła doń modna nazwa "surviwal", jakby brakowało nam Polakom słów.  Młodzież mogła dowiedzieć się co musi zawierać podstawowy zestaw przetrwania oraz jak wykorzystać to, co oferuje nam natura, a czego w żadnym plecaku umieścić nie sposób. Umiejętności takie jak rozpalanie ognia, czy budowa prostego szałasu z wykorzystaniem tego co oferuje las; są nieodzowne, gdy harcerz ma być harcerzem. Ważne aspekty radzenia sobie ze stresem i zapobiegania panice również zostały omówione, choć przecież żaden harcerz, z definicji, nie wymaga rozmowy na podobne tematy.Oddzielnym blokiem zagadnień, związanych z terenoznaztwem zajęli się Ania Kowalska, Piotr "Majsterek" Jarzyński, przybliżając młodym leśnym zwiadowcom zagadnienia związane ze sztuką orientacji w terenie, opisem i wykorzystaniem taktycznym przestrzeni działań polowych. Nie obyło się bez powtórzenia wiadomości o kompasie i busoli, u których podstawowym warunkiem prawidłowego działania jest ich spoziomowanie, czego niewiele osób jest świadomych! Rozmawialiśmy z harcerzami o mapach, metodach orientacji i wykorzystaniu technik satelitarnych w nawigacji po terenie. Blok zajęć zakończył się terenową zabawą w marsz na prosty azymut, która tak spodobała się niektórym z uczestników, ze domagali się kilkukrotnego powtórzenia trasy zadanej zwrotami kierunków.Z organizacji prowadzonych szkoleń zadowoleni byli druhowie a i komendanci zgrupowania potraktowali nas z uznaniem zapraszając na obiad, któryśmy ze smakiem zjedli. Ba, gdzież miałby obiad smakować lepiej niż na polanie otoczonej Łąckim borem. Na koniec, na cześć Tradytora, drużyny odśpiewały Bravissimo i tak rozstaliśmy się w duchu dobrze wykonanego zadania a i z nadzieją na dalszą współpracę, do której również odwiedzający naszą witrynę i forum, zuchów, harcerzy i druhów serdecznie zapraszamy.